Ai cũng có trong mình một ước mơ

‼Ai cũng có trong mình một ước mơ, tôi tin bạn cũng vậy, dù đó là “ước mơ lớn” hay “…

Ai cũng có trong mình một ước mơ, tôi tin bạn cũng vậy, dù đó là “ước mơ lớn” hay “nhỏ” thì việc đạt được ước mơ sẽ giúp bạn hạnh phúc.

Thế nhưng, không phải ai cũng nỗ lực để đạt được ước mơ của mình…

Hy vọng:
“Nếu bạn không thể bay, thì hãy chạy.
Nếu bạn không thể chạy, thì hãy đi.
Nếu bạn không thể đi, thì hãy bò.
NHƯNG CHO DÙ LÀM GÌ ĐI NỮA,
BẠN VẪN PHẢI TIẾN VỀ PHÍA TRƯỚC.”
– Martin Luther King Jr –

Hãy luôn tự nhủ bản thân cho dù bạn có thể kém thông minh hay kém hơn người khác về xuất phát điểm nhưng bạn phải nỗ lực gấp 3 lần , gấp 4 lần , thậm trí là gấp 10 lần. Tôi chưa tìm ra cách nào tốt hơn mà chỉ có bằng cách nỗ lực , bằng sự kiên trì, bằng sự bền bỉ, bằng nỗ lực không ngừng để đạt được mục tiêu.

Leave a Reply

Your email address will not be published.