#unfair #apollo11 #moon

Điều bất công nhất trên đời là gì?

“Ai là người đầu tiên đi lên mặt trăng?”

Hầu hết mọi người sẽ biết, và trả lời ngay tức khắc.

“Neil Armstrong.”

Nhưng nếu như tôi hỏi về người thứ hai bước đi trên mặt trăng thì sao. Chín trên mười lần, tôi sẽ nhận lại được một cái nhìn trống rỗng.

Buzz Aldrin. Người thứ hai đi trên mặt trăng chính là Buzz Aldrin.

Hai người đàn ông trong cùng một nhiệm vụ, bước chân lên mặt trăng gần như ngay cùng thời khắc, nhưng chỉ có người đầu tiên được nhớ đến. Tôi nghĩ đại diện cho nhiệm vụ này đáng lẽ phải là toàn bộ đội Apollo 11, chứ không chỉ mình Neil Armstrong. Lịch sử chỉ ghi nhớ Armstrong, và điều này khá bất công với tất cả những thành viên khác trong đội, những người có vai trò hết sức thiết yếu đối với nhiệm vụ mang tính lịch sử này.

Và Buzz Aldrin được biết đến là người đầu tiên đi tè trên mặt trăng…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *