Lần đầu tiên phát hiện ra có điều gì đó sai sai là khi ngửi thấy mùi sữa tắm trên người lão chồng.Ở nhà, tôi dùng sữa tắm, anh ta...