Nhóm người mà khó phục vụ nhất chính là người nghèo

#Tuduydotpha Nhóm người mà khó phục vụ nhất chính là người nghèo:

#trainghiemsong

Nhóm người mà khó phục vụ nhất chính là người nghèo:

Cho họ miễn phí, họ nghĩ rằng đó là một cái bẫy.

Nói với họ đó là một sự đầu tư nhỏ, họ sẽ nói không thể kiếm được bao nhiêu.

Hãy nói với họ đầu tư nhiều hơn, họ sẽ nói không có tiền.

Bảo họ thử những điều mới, họ sẽ nói không có kinh nghiệm.

Nói với họ kinh doanh kiểu truyền thống, họ sẽ nói khó làm lắm.

Nói với họ đó là một mô hình kinh doanh mới, họ sẽ nói đó là đa cấp.

Bảo họ mở một cửa hàng, họ sẽ nói không có tự do.

Kêu họ kinh doanh kiểu hiện đại, họ sẽ nói không có chuyên môn.

Họ có một điểm chung: Họ thích hỏi Google, nghe lời khuyên từ bạn bè cũng vô vọng giống như họ.

Họ suy nghĩ nhiều hơn một giáo sư đại học và làm ít hơn một người mù.

Nếu bạn hỏi họ là họ có thể làm những gì?, Thì họ sẽ không có câu trả lời cho bạn.

#kidotaco

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *