Từ từ đã nào, bài thi Speaking đã bắt đầu đâu :(((

Tạm dịch: “Tôi tên Ngọc, đây là cái tên khá phổ biến ở đất nước tôi. Bạn sẽ khá ngạc nhiên khi biết bao nhiêu cô gái ở đây tên Ngọc. Đó là một loại trang sức, vì vậy bạn có thể đoán cha mẹ tôi coi tôi như báu vật quý giá nhất của họ. Theo một nghĩa nào đó, cái tên này rất có ý nghĩa đối với tôi vì đó là món quà đầu tiên trong đời mà bố mẹ tôi đã tặng cho tôi ….. “

Ảnh: Học Ngoại ngữ cùng Hyystudies

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *