Người yêu ai – Người nấy ngắm

#LOVER_Edition #298 “Người eo mình hay vớ vẩn như thế này ạ. Mỗi lần mình muốn đi sắm đồ thì ổng sẽ sáng mắt đòi theo cho bằng được, rồi chạy đi khắp chỗ tìm mấy cái quần áo toàn là theo ý ổng không à. Ừ thì rồi cũng mua rồi mặc, nhưng cứ…