10 năm…

Mình với chồng yêu nhau được 10 năm, yêu nhau từ thời còn sinh viên từ 2 bàn tay trắng. Lấy nhau trải qua biết bao thăng trầm khó khăn,...