Gáy sớm – ăn cơm tấm

“Miếng ăn là miếng nhục. Ở đời chỉ có làm mới có ăn, không làm mà đòi có ăn thì ăn cơm sườn cơm tấm, chính là chuyện tình của mình. Mình tình cờ thấy một post về ẩm thực vùng miền share trong group, khi lướt qua ẩm thực đặc trưng nhất của Sài…