Nay vô tình đọc được câu nói “hai người yêu nhau nếu có thể voice mess thì đừng chỉ nhắn tin, có thể video call thì đừng voice mess, nếu có thể gặp trực tiếp thì đừng chỉ nhìn nhau qua màn hình điện thoại, và nếu có thể thì hãy ở cạnh nhau”.  

Nếu là mình 1 tuần trước thì mình sẽ đọc lướt qua và không để tâm gì mấy vì mình cực kì ghét mấy kiểu ngôn tình sến sẩm, nhưng...