TẠI SAO CHÚNG TA GẶP KHÓ KHĂN KHI HỌC CÁCH YÊU THƯƠNG BẢN THÂN?

Yêu thương bản thân nghe thì có vẻ là một khái niệm đơn giản, nhưng tại sao chúng ta lại khó nắm bắt nó đến thế?

Tại sao chúng ta không thể buông lời ghét bỏ ai, từ chối một ai, chẳng dám chĩa mũi cung về phía người khác nhưng lại giương ngược cung về phía mình?

Tại sao chúng ta chẳng dễ dàng tử tế với chính mình, lòng tốt trở thành mũi kim nhọn bị bẻ ngược và đâm vào chính ta lúc yếu ớt nhất?

Tại sao yêu thương chính bản thân mình lại khó khăn đến vậy?

Leave a Reply

Your email address will not be published.