yuji-naka,-nguoi-da-dong-gop-vao-viec-tao-ra-sonic-the-hedgehog,-bi-phat-12-trieu-do-la-vi-gian-lan-giao-dich-noi-bo.

Yuji Naka, người đã đóng góp vào việc tạo ra Sonic the Hedgehog, bị phạt 12 triệu đô la vì gian lận giao dịch nội bộ.

Naka guilty said that he had “acted with a sense of self-satisfaction and a lack of consideration for the law.”

Tổng tạo ra Sonic the Hedgehog, Yuji Naka, đã bị Tòa án Quận Tokyo tuyên án vi phạm hành vi giao dịch nội bộ. Cơ quan tin tức Nhật Bản Jiji Press báo cáo rằng Naka đã vi phạm Luật Công cụ Tài chính và Trao đổi của Nhật Bản, theo Tòa án Quận Tokyo, vì ông đã mua cổ phiếu dựa trên thông tin nội bộ. Thẩm phán tuyên án Naka có lời nói rằng ông đã “hành động với cảm giác tự hào và thiếu suy nghĩ về luật pháp”.

Continue reading