LỊCH SỬ NHỮNG Ý TƯỞNG TÔN GIÁO (25)

LỊCH SỬ NHỮNG Ý TƯỞNG TÔN GIÁO (25)“Khi Israel còn là một đứa trẻ…” (phần cuối)Tôn giáo dưới quyền các thủ lãnh: giai đoạn đầu của sự đồng bộ hóaThời kỳ nằm giữa năm 1200 trước công nguyên (khi nhóm của Moses được Joseph dẫn dắt vào Canaan) và năm 1020 trước công nguyên (khi…

LỊCH SỬ NHỮNG Ý TƯỞNG TÔN GIÁO (24)

LỊCH SỬ NHỮNG Ý TƯỞNG TÔN GIÁO (24)“Khi Israel còn là một đứa trẻ…” (tiếp theo)“Ta là Đấng Hiện Hữu” (I Am Who I Am)Trong khi đang chăn cừu cho bố vợ Jethro, một tư tế của Midian, Moses đi ngang qua sa mạc và đến Horeb, “núi của Chúa.” Ở đó ông thấy “đám…

LỊCH SỬ NHỮNG Ý TƯỞNG TÔN GIÁO (18)

LỊCH SỬ NHỮNG Ý TƯỞNG TÔN GIÁO (18)“Khi Israel còn là một đứa trẻ…”Hai chương đầu của Sáng Thế KýTôn giáo của Israel là tôn giáo kinh sách. Những tập sao lục được cấu thành từ những văn bản của nhiều thời đại và định hướng khác nhau đại diện cho những truyền thống truyền…