[VỀ VIỆC TRUYỀN NGÔI TRONG ĐẾ QUỐC OTTOMAN] (Lâu lâu rảnh rỗi lại đào lại bài cũ

[VỀ VIỆC TRUYỀN NGÔI TRONG ĐẾ QUỐC OTTOMAN] (Lâu lâu rảnh rỗi lại đào lại bài cũ

[VỀ VIỆC TRUYỀN NGÔI TRONG ĐẾ QUỐC OTTOMAN] (Lâu lâu rảnh rỗi lại đào lại bài cũ lên chỉnh sửa các thứ, với giờ cũng chả biết viết gì ?) Đầu tiên, dựa theo truyền thống của Hồi giáo, thì Sultan (sang hơn thì gọi là Padishah cũng được) phải là đàn ông đã đủ…

Continue reading

Murad đệ tứ (1612 – 1640)

#chienbinh (phần 13)Murad đệ tứ (1612 – 1640) là vị Sultan cuối cùng thân chinh ra trận của đế quốc Ottoman. Sử sách coi ông là một bạo chúa, nhưng là vị bạo chúa mà người dân cần lúc đó. Ông lên ngôi Sultan khi mới 11 tuổi, chịu sự nhiếp chính của mẹ. Lúc…

Continue reading