NIKOLAI STAROSTIN, SPARTAK MOSCOW VÀ TRẬN ĐẤU KỲ QUẶC NHẤT TRONG LỊCH SỬ BÓNG ĐÁ THẾ GIỚI

NIKOLAI STAROSTIN, SPARTAK MOSCOW VÀ TRẬN ĐẤU KỲ QUẶC NHẤT TRONG LỊCH SỬ BÓNG ĐÁ THẾ GIỚI Ngày văn hóa thể chất là một truyền thống hàng năm ở Liên Xô, được giới thiệu vào năm 1931 và nó được tổ chức ở tất cả các thành phố lớn của Liên Xô, nơi cả các…

Continue reading