12 ÁNH SÁNG CỦA PHẬT A DI ĐÀ

1/ VÔ LƯỢNG QUANG: là Ánh sáng vô lượng. Ánh sáng này không phải do mặt trời, mặt trăng chiếu, ánh sáng này từ nơi trí tuệ, sự tu chứng của Đức Phật lưu xuất ra nên gọi là vô lượng, ánh sáng của Phật Di Đà soi sáng tất cả chúng sanh khắp các…

BÀI HỌC TỪ CHÍNH CĂN PHÒNG CỦA BẠN

1. TRẦN NHÀ nói rằng: “Hãy đặt mục tiêu cao” 2. ĐIỀU HÒA bảo: “Cái đầu phải lạnh” 3. ĐỒNG HỒ nói: “Mỗi phút đều quý giá” 4. GƯƠNG nói: “Hãy soi xét chính mình” 5. CỬA SỔ nói: “Hãy nhìn ra thế giới” 6. CUỐN LỊCH nói: “Hãy tận hưởng mỗi ngày” 7. CÁNH…