Mẫu hạm Shinano

Mẫu hạm Shinano được hạ thủy ngày 8/10/1944, là mẫu hạm hoán cải từ thân tàu lớp Yamato nên cô có thân hình rất lớn và khả năng chịu đựng cao như hai người chị. Shinano ban đầu vốn được đặt lườn là thiết giáp hạm lớp Yamato nhưng sau thất bại tại Midway vào…