Con ngựa chờ làm nghiệp lớn

Có một con thiên lý mã trẻ tuổi, đang đợi Bá Nhạc đến phát hiện ra nó. • Thương gia đến, nói: “Bạn sẵn lòng đi theo tôi không?” Ngựa lắc đầu nói: :”Tôi là thiên lý mã, sao có thể đi theo thương gia vận chuyển hàng hóa được?” • Binh lính đến, nói:…

Tuổi trẻ đáng giá bao nhiêu

————– =>” Nếu không biết đi đường nào thì đi đại đi, thà đi đại sai còn hơn ngồi 1 chổ ” Trong cuộc đời mỗi người, ai cũng chỉ có một tuổi trẻ. Nhưng phải trải qua tuổi trẻ ấy khi nhìn lại mới thấy còn quá nhiều điều hối tiếc không dám làm……

Tại sao những đứa trẻ 6 tuổi lại yêu thích trường học hơn những đứa 17 tuổi chứ?

680#school #learning #vmc Tại sao những đứa trẻ 6 tuổi lại yêu thích trường học hơn những đứa 17 tuổi chứ?A: Hannah Yang, từng học tại Đại học Yale (2018)[LINK]=========Lúc em gái út của tôi mới học bảng chữ cái, con bé thích thú tới mức nó không thể chờ đến lúc khoe ra những…