NHÀ TÂY SƠN TỪNG CẦU VIỆN NHÀ THANH ĐỂ CHỐNG CHÚA NGUYỄN***“阮光纘還希望藉助清朝的力量對抗舊阮,派遣阮登為使…

NHÀ TÂY SƠN TỪNG CẦU VIỆN NHÀ THANH ĐỂ CHỐNG CHÚA NGUYỄN

NHÀ TÂY SƠN TỪNG CẦU VIỆN NHÀ THANH ĐỂ CHỐNG CHÚA NGUYỄN***“阮光纘還希望藉助清朝的力量對抗舊阮,派遣阮登為使者,前往清朝求援。但阮福映已在其之前派遣鄭懷德出使清朝,獻上繳獲的西山朝印綬,並將被俘虜的海盜首領莫官扶、梁文庚、樊文才三人移交清廷。兩廣總督吉慶將三人的供詞送呈嘉慶帝。嘉慶帝得知西山朝包庇華南海盜之事後大怒,逐出了西山朝使者”[1]“Nguyễn Quang Toản còn hi vọng sự trợ giúp của Nhà Thanh để chống lại chúa Nguyễn, phái Nguyễn Đăng (Nguyễn Đăng Sở) làm sứ giả, đến cầu viện Nhà Thanh. Nhưng Nguyễn Phúc Ánh cũng đã phái sứ giả Trịnh Hoài Đức đến…

Continue reading
12 ÁNH SÁNG CỦA PHẬT A DI ĐÀ:

12 ÁNH SÁNG CỦA PHẬT A DI ĐÀ

1/ VÔ LƯỢNG QUANG: là Ánh sáng vô lượng. Ánh sáng này không phải do mặt trời, mặt trăng chiếu, ánh sáng này từ nơi trí tuệ, sự tu chứng của Đức Phật lưu xuất ra nên gọi là vô lượng, ánh sáng của Phật Di Đà soi sáng tất cả chúng sanh khắp các…

Continue reading
VIỆT VƯƠNG TRIỆU QUANG PHỤC

VIỆT VƯƠNG TRIỆU QUANG PHỤC

Thời điểm hiện tại có rất nhiều nguồn tư liệu viết về Triệu Quang Phục, nhưng chúng ta thử tìm hiểu đánh giá các nguồn tài liệu chính xem sao ? – Lịch sử Việt Nam (tập 1) do Viện sử học biên soạn (năm 2017) cho biết sau khi rút vào động, sức khỏe…

Continue reading
VÕ TÁNH – TỰ THIÊU CỨU BA QUÂN.

VÕ TÁNH – TỰ THIÊU CỨU BA QUÂN.

Võ Tánh hay Võ Tính (1768 – 1801) người gốc Biên Hòa, sau dời về huyện Bình Dương thuộc Phiên Trấn (nay là TP HCM) là một danh tướng của chúa Nguyễn Ánh, đương thời ông cùng Đỗ Thành Nhơn và Châu Văn Tiếp được xưng tụng là Gia Định tam hùng. Cũng như Trần…

Continue reading
Thái tử Gwanghae – Quang Hải Quân

Thái tử Gwanghae – Quang Hải Quân

Là vị thái tử giỏi nhất của Triều Tiên. Ông là con trai thứ hai của vua Triều Tiên Tuyên Tổ với Cung tần Kim thị. Khi Nhật Bản xâm lược Triều Tiên, ông được phong làm thế tử. Trong khi nhà vua chạy lên biên giới phía bắc với nhà Minh, ông đã lãnh…

Continue reading