HAI ĐÒN ĐÁNH SONG SONG

(Đây là phần tiếp theo sau chiến dịch Liêu-Thẩm) https://www.facebook.com/groups/NghienCuuLichSu/permalink/1151535101864458/ Với tướng Kovalev làm tổng chỉ huy cùng một dàn tướng ưu tú của CCP thì chiến dịch Liêu-Thẩm đã biến Đông Bắc thành mồ chôn lính KMT. Còn PLA thì được Liên Xô trang bị tận răng mọi thứ, lại vừa thắng lớn-khí thế…

PHÒNG TUYẾN TRƯỜNG GIANG VỠ TRẬN

BÃO TÁP LẠI CÀN QUÉT Chú thích: PLA: Giải Phóng Quân NRA: Quốc Dân Cách Mạng Quân CCP: Đảng Cộng Sản Trung Quốc KMT: Quốc Dân Đảng Sau 3 chiến dịch chí mạng, tình hình chiến trường đã thay đổi hoàn toàn. Hầu hết quân chủ lực của KMT đã bị xóa sổ. Tưởng Giới…

NỘI CHIẾN QUỐC-CỘNG LẦN 2 (1945-1949)

(Giai đoạn 1948) ◇_Bão táp càn quét_◇ (Phần hay nhất) ▪︎ Đây là giai đoạn đẫm máu nhất của cuộc nội chiến. Người chết như rạ, kể cả dân thường. Chú thích: PLA: Giải Phóng Quân NRA: Quốc Dân Cách Mạng Quân CCP: Đảng Cộng Sản Trung Quốc KMT: Quốc Dân Đảng ● Bao vây…