NGỘ NHẬN VỀ MÁY BẮN ĐÁ

Cám ơn các tựa game như Age of Empires mà chúng ta mặc nhiên cho rằng xe bắn đá chính xác là phương pháp công thành hiệu quả nhất ở thế giới cổ đại. Trên thực tế, đây lại là phương pháp kém hiệu quả nhứt bởi nhiều lý do: 1. Các viên đá bắn…

Chiến dịch Sa mạc Tây

Chiến dịch Sa mạc Tây hay Chiến tranh Sa mạc diễn ra tại Sa mạc Tây thuộc Ai Cập và Libya là giai đoạn đầu của Mặt trận Bắc Phi thuộc Chiến tranh thế giới thứ hai. Chiến dịch bắt đầu vào tháng 9 năm 1940, khi quân đội phát xít Ý đóng tại Libya…