LỊCH SỬ NHỮNG Ý TƯỞNG TÔN GIÁO (8)

LỊCH SỬ NHỮNG Ý TƯỞNG TÔN GIÁO (8)Các cự thạch, đền đài, trung tâm tế lễ: phương Tây, Địa Trung Hải, thung lũng IndusHòn đá và quả chuốiCác công trình cự thạch ở phương Tây và Bắc Âu đã làm say mê các nhà nghiên cứu hơn một thế kỷ. Nhìn vào sự sắp xếp…