CHIẾN TƯỚNG NỔI TIẾNG CỦA HITLER

•Thống chế Erich von MansteinErich von Manstein (1887 – 1973) Là chỉ huy tối cao quân đội Đức trong thế chiến II, do đạt được nhiều chiến công nên ông được thăng chức Thống chế vào tháng 7/1942. Theo chiến lược gia quân sự nổi tiếng người Anh – B. H. Liddell Hart thì “Manstein…

Continue reading