Tại sao hầu hết các tác phẩm của David Lynch đều mang thiên hướng trống rỗng một cách nặng nề nhưng lại không phải nhận bất cứ sự đả kích nào từ giới điện ảnh đương đại?

Tại sao hầu hết các tác phẩm của David Lynch đều mang thiên hướng trống rỗng một cách nặng nề nhưng lại không phải nhận bất cứ sự đả kích nào từ giới điện ảnh đương đại? A: Jean Pebereau Các tác phẩm của David Lynch trống rỗng? Phát ngôn chất đấy. David Lynch là…