Đồi Bù mùa không có cỏ lau.Mấy ngày đầu có dịch đợt 2, bọn mình sợ sẽ lại giãn cách …

Đồi Bù mùa không có cỏ lau

Đồi Bù mùa không có cỏ lau.Mấy ngày đầu có dịch đợt 2, bọn mình sợ sẽ lại giãn cách xã hội nên bàn nhau lên đây cắm trại một đêm trước khi phải “stay home”. Hôm đấy lên hơi muộn nên không kịp ngắm hoàng hôn, nhưng bù lại bầu trời sao lại quá…

Continue reading