Nguyễn Chích: Quân sư nổi bật của nghĩa quân Lam Sơn, người xoay chuyển thế cục cuộc…

Nguyễn Chích: Quân sư nổi bật của nghĩa quân Lam Sơn, người xoay chuyển thế cục cuộc khởi nghĩa với kế sách vào Nghệ An

Nguyễn Chích: Quân sư nổi bật của nghĩa quân Lam Sơn, người xoay chuyển thế cục cuộc khởi nghĩa với kế sách vào Nghệ An Nguyễn Chích ( 阮 隻) (1382–1448) là công thần khai quốc hàng đầu nhà Lê sơ, người tham gia khởi nghĩa Lam Sơn. Ông quê ở xã Đông Ninh, huyện…

Continue reading