Quân lực hạng 4 thế giới của Iraq

Ảnh: biểu tượng của ''Quân đội nhân dân Iraq'' – Al Jaysh ash Shaabi – tồn tại song hành với quân đội chính quy Iraq thời Saddam Hussein. Nó giống hệt với Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran nhưng ít khi được nói tới. Vào thời đỉnh cao, quân đội chính quy Iraq có…

Những ngộ nhận phổ biến về lịch sử chính trị Trung Đông – Bắc Phi

Shitpost cuối tuần:Những ngộ nhận phổ biến về lịch sử chính trị Trung Đông – Bắc Phi thường thấy.Shitpost cuối tuần:Những ngộ nhận phổ biến về lịch sử chính trị Trung Đông – Bắc Phi thường thấy (nhưng lần này đi cụ thể vào từng nước).Ảnh: giáo sĩ Muqtada al-Sadr – nhân vật quyền lực…