Tôi 65 tuổi và bắt đầu học code, điều đó có quá trễ để trở thành một lập trình viên chuyên nghiệp tại Google hay không?

#quora Q: Tôi 65 tuổi và bắt đầu học code, điều đó có quá trễ để trở thành một lập trình viên chuyên nghiệp tại Google hay không? A: Tom Campbell, CEO tại eSnipe.com từ 2000 tới giờ Tôi trẻ hơn anh 10 tuổi. Tôi đã làm trong ngành này hơn 30 năm cuộc đời.…

Continue reading

Thế giới thay đổi rất nhanh

#Kiếnthứckinhtế Thế giới thay đổi rất nhanh, những cái cũ không còn phù hợp sẽ được thay thế bằng cái mới tốt hơn. Chính vì vậy nếu bạn không muốn bị bỏ lại phía sau thì phải nỗ lực phấn đấu để đi kịp thời đại. Thế giới luôn có sự đào thải, sự thay…

Continue reading
r/ProgrammerHumor

Ít ra thì tui cũng đã cố gắng

u/AlexMi_Ha(11490 points) Ít ra thì tui cũng đã cố gắng :c ____________________ Link Reddit: https://redd . it/fq8til ____________________ u/HookDragger(649 points) Nó không đủ để tìm được câu trả lời đâu. Ông phải hiểu câu hỏi như nào nữa. >u/Dunotuansr(104 points) À há, đúng luôn. >u/snepsnej(64 points) Một nhà văn nào đó cũng đã nói vậy…

Continue reading