VŨ BỊ NGƯỜI GERMAN

Người German là các cư dân sống trên vùng đất Germania từ thời cổ đại cho đến Thời đại Đen tối và nổi tiếng là các chiến binh kiêu hùng, hung hãn, thiện chiến làm người La Mã nhiều lần phải khóc ròng Vùng đất Germania a.ka Đại Germinia cổ theo nhà toán học Ptolemy…