Bạn muốn thành công theo cách nào?

Bạn muốn thành công theo cách nào?

Một giảng viên tài chính đã trò chuyện với nhiều sinh viên tại một buổi giao lưu như sau: – Sinh viên hỏi: “Thưa thầy, em muốn được thành công như Bill Gates thì phải làm thế nào?” – Giảng viên hỏi lại: “Em có biết ông ấy thành lập công ty nào không?” -…

Continue reading