LỊCH SỬ CHIẾN TRANH TÔN GIÁO (P1)

LỊCH SỬ CHIẾN TRANH TÔN GIÁO (P1)

Là người yêu thích lịch sử thì không thể phớt lờ vấn đề tôn giáo, vì vấn đề này gắn liền với cả văn minh phương Tây và Đông và củng là nguyên nhân diễn ra nhiều cuộc chiến kinh thiên động địa. Tỷ lệ số người chết so với tổng dân số thế giới…

Continue reading