Clear Listen To You – Bạn kể, Clear nghe

[GÓC TÂM SỰ MÙA DỊCH ] Một quãng thời gian dài phải học online, xa bạn bè, xa crush, xa cả hàng quán quen thuộc, bạn cảm thấy thế nào ??? Có bạn nào ở nhà nhiều quá phát rồ lên xong gây sự với người yêu hongg ? ? Hãy chia sẻ những khó…