⭕️ Manneken-Pis

⭕️ Manneken-Pis

⭕️ Manneken-Pis ? Truyền thuyết kể rằng cậu bé này giải cứu thành phố Brussels một âm mưu đặt bom của địch khi đứng tè vào ngòi mồi thuốc nổ làm cho bom ko nổ đc … ? ⭕️ Jeanneken Pis Năm 1985 nhà điêu khắc Denis-Adrien Debouvrie làm ra bức tượng cô bé ngồi…

Continue reading