chat-luong-do-luong-cua-y-te-va-du-lieu-–-lam-the-nao-de-do-luong?

Chất lượng đo lường của Y tế và Dữ liệu – Làm thế nào để đo lường?

Chúng tôi đánh giá các tài xế Uber, các nhà hàng, giao hàng Amazon và nhiều thứ khác nữa, nhưng khi nói đến trải nghiệm sức khỏe của chúng tôi, chúng tôi thường không có dữ liệu. Điều đó đặc biệt kinh sợ bởi vì mô hình kinh doanh của nhà cung cấp dịch vụ y tế (ví dụ, bác sĩ) là lấy tiền từ công ty bảo hiểm. Bệnh nhân thực sự không phải là khách hàng.

Continue reading