LỊCH SỬ NHỮNG Ý TƯỞNG TÔN GIÁO (17)

LỊCH SỬ NHỮNG Ý TƯỞNG TÔN GIÁO (17)Tôn giáo Hittite và Canaan (phần cuối)Baal đương đầu Mot: Chết và hồi sinhKhi cung điện xây xong, Baal chuẩn bị đối mặt với Mot, “Thần chết.” Baal cử sứ giả đi thông báo với Mot là giờ đây anh đã là vua của thần và người. Baal…

LỊCH SỬ NHỮNG Ý TƯỞNG TÔN GIÁO (16)

LỊCH SỬ NHỮNG Ý TƯỞNG TÔN GIÁO (16)Tôn giáo Hittite và Canaan (tiếp theo)Baal giành được quyền cai trị và chiến thắng Con RồngTheo một văn bản cực kỳ rách nát, Baal và liên minh tấn công El bất ngờ tại nơi ở trên núi Sapan, trói và làm ông bị thương. Có “cái gì…