apple-loop:-thiet-ke-iphone-15-pro-dot-ngot,-ifold-bi-thieu,-canh-bao-nghiem-trong-cua-apple

Apple Loop: Thiết kế iPhone 15 Pro đột ngột, iFold bị thiếu, Cảnh báo nghiêm trọng của Apple

TV, and the UK sales figures for the iPhone.

Xem lại một tuần tin tức và tiêu đề từ Cupertino, vòng lặp Apple của tuần này bao gồm bản vá lỗi bảo mật mới nhất của Apple, thay đổi quan trọng của iPhone 15, thanh toán bằng cách nhấn vào ở Anh Quốc, số lượng lắp đặt Mac tăng lên, iFold bị mất, một Apple TV mới và số liệu bán hàng của Anh Quốc cho iPhone. Ngày 15 tháng 7, bài viết được đăng ban đầu vào ngày 14 tháng 7.

Continue reading