Sao mọi người không chịu hiểu…

… rằng tôi không có nhu cầu xã giao ngọt nhạt với tất cả mọi người. Tôi thích ai, tôi sẽ tâm sự mọi điều với người đó. Hướng nội cũng tốt thôi, đâu cần nhiều bạn kiểu thân ai nấy lo.

… rằng tôi chỉ muốn phát biểu khi thực sự có điều gì đó quan trọng cần nói. Không phải cứ nói nhiều là tốt. Tôi hướng nội, tôi trầm lặng, nhưng tôi sẽ làm tốt những điều cần thiết.

rằng bình yên một mình ôm quyển sách cũng tốt mà. Đâu cần phải đi tiệc tùng xã giao với những người tôi không ưa. Hướng nội là bản tính, và mọi bản tính đều có điểm tốt riêng.

Thế giới có vẻ tôn sùng những người hướng ngoại. Nhưng không phải vì thế mà ép người hướng nội phải sống theo phong cách hướng ngoại.

Tôi muốn là chính mình. Tôi sẽ là chính mình. Tôi trầm lặng. Tôi là người hướng nội.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *