r/MurderedByWords

r/MurderedByWords

u/nalanajo (8.7k points)
Thật là tổn thương
_____________________
Link Reddit: https://redd.it/hhenpz
_____________________

u/cat6Wire (249 points)
Điều này có thể tệ hơn mà. Ít nhất ông đã không tìm thấy một quyển sách khác của bà ấy, “Cách giữ bí mật về việc nhận nuôi con”

>u/SmokeyBare (60 points)
Tệ hơn là “Tại sao quá trình phá thai lại thất bại và cách đối mặt với hậu quả”
_____________________

u/GirdleOfDoom (16 points)
Bố tôi tên là Peter Lawrence …. waitaminnit
_____________________

u/stukjetaart (10 points)
Ông 17 tuổi khi quyển sách được xuất bản…
Đáng suy ngẫm đấy
_____________________

u/CreatrixAnima (9 points)
Trong nhiều năm, trên giá sách của gia đình có một quyển tên là “Tất cả những gì tôi biết về sex” với tác giả là ông của tôi. Không có gì trong đó đâu. Tất cả đều là giấy trắng.
_____________________

u/Boscowodie (4 points)
Tôi có thể có bản sao chép ở đâu?
_____________________
Bài đăng của bạn Ngọc Thảo trong group:
https://www.facebook.com/groups/rvn.group/permalink/575913433318869
Edited by https://rvnweb.site

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *