r/funny

Chỉ toàn những lời hách dịch vì sự thật mất lòng mà

Chỉ toàn những lời hách dịch vì sự thật mất lòng mà
_____________________
Link Reddit: https://redd.it/buglrt
_____________________

u/RamsesThePigeon (4.4k points)
Trải nghiệm trên Reddit của tui thì giống thế này hơn:

“Tôi ăn ở đó mỗi ngày (everyday)!” [2.009]

–“Ê ông ơi, nói ông biết này, đáng lẽ ra nó phải là 2 từ như này ‘every day’ mới đúng” [-107]

—“Ừm không phải đâu. ‘everyday’ là 1 từ có thật mà. Tra từ điển mà xem, đồ đần độn” [+406]

—-“Đúng, nó là 1 từ có nghĩa đấy, nhưng theo tính từ thì nó là ‘trần tục’ (mundane)” [-90]

—–“Thì sao chứ? Chả có gì khác biệt cả.” [+103]

——“Có mà. ‘every day’ có nghĩa là ‘mỗi ngày’ (each day). ‘Everyday’ thì có nghĩa là “thường” (ordinary) đấy” [-71]

——-[đã bị xóa]

——–“Không cần phải dùng ngôn từ xúc phạm vậy đâu. Tôi chỉ đang cố giúp thôi mà” [-32]

———[đã bị xóa]

———-“Tui nhận ra đây đâu phải lớp học Tiếng Anh, nhưng sao bồ lại từ chối cơ hội để tiến bộ thế?” [-20]

———–[đã bị xóa]

Mà Op ơi, ý Op là ” ’cause ” có dấu ngoặc đơn phía trước câu vì nó là viết tắt cho “because” phải không?
Vì “cause” có nghĩa là “được gây ra mà”

>u/SrGrafo (1.6k points)
Edit: https://imgur.com/r/SrGrafo/1XGLsXs
Edit: https://imgur.com/vTLDhAG

>>u/Mordeh (475 points)
Ú ù, 2 Edit lận!
_____________________

u/SSNappa (1.6k points)
Còn tệ hơn khi bồ đang cãi đúng mà lại bị thua vì cái autocorrect (phần mềm sửa chính tả) ngu xuẩn

>u/SrGrafo (1.3k points)
Edit: https://imgur.com/r/SrGrafo/e6lmuwb
_____________________

u/GeekyMeerkat (712 points)
Reddit: luận điểm của bồ rất đúng nhưng do tôi vẫn bất đồng ý kiến nên Downvote!

>u/SrGrafo (856 points)
Edit: https://imgur.com/r/SrGrafo/qjhXMLK
_____________________
Bài đăng của bạn Nguyễn Anh trong group:
https://www.facebook.com/groups/rvn.group/permalink/545640716346141

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *