O SEN: “NGÀY XƯA TÔI TỪNG BỊ NÓI RẰNG CÓ NHẤT Ở ĐÂU THÌ Ở ĐÂY CŨNG CHỈ LÀ 🪳”

Ngày xưa tôi rất xấu và chỉ có giọng hát. Khi tôi đi ra Hà Nội để thi chung kết toàn quốc, thì có 1 câu nói như một đòn tâm lý rất mạnh đó là: “Cô có nhất ở đâu thì ra đây chỉ là 🪳”. Nghe câu đó tôi sợ hãi nhưng hiện tại, tôi dùng câu đó để nói với học trò rằng: “Một ngày đẹp trời, cái vị mà đã nói mình đó đã đứng chung sân khấu và hát song ca với 🪳 mà họ đã nói”

Nguồn: Kenh14 +#BeatV

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *