NHỮNG VIỆC MÀ CON GÁI LUÔN MUỐN ĐẠT ĐƯỢC

1. Có bằng lái xe

2. Có một ngôi nhà của riêng mình

3. Mua được con xe mà mình thích

4. Có body đẹp

5. Có khuôn mặt trẻ hơn tuổi thật

6. Có thẻ tiết kiệm ít nhất 6 con số 

7. Có tâm lý lạc quan 

8. Có tư duy theo kịp thời đại

9. Đặc biệt yêu bản thân

10. Nói được làm được

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *