NGƯỜI THỨC KHUYA DỄ GIÀU CÓ HƠN

Các nhà nghiên cứu thuộc trường đại học Madrid (Tây Ban Nha) đã tiến hành một khảo sát với khoảng 1.000 học sinh và sinh viên từ 13 đến 19 tuổi.

Kết quả cho thấy rằng những người hay thức khuya đạt điểm cao hơn những người dậy sớm ở bài kiểm tra chỉ số thông minh chung.

Những người có thói quen đi ngủ muộn cũng có khả năng tư duy trừu tượng và phân tích tích tốt hơn.

Với những phẩm chất này, một người có thể dễ dàng xin được những công việc hấp dẫn và có mức thu nhập cao.

Nguồn: Daily Mail

Leave a Reply

Your email address will not be published.