Nếu hoa không nở, chúng ta cần nhổ rễ và trồng nó vào mảnh đất khác.

Tuy nhiên, khi cố gắng cải thiện hay làm mới bản thân, chúng ta không chỉ gặp phải sự khánh cự đến từ bên ngoài mà còn từ cả chính bên trong mình nữa. Hầu hết mọi người rất ngại thay đổi, kể cả khi hiện tại đang vô cùng đau khổ và nhàm chán. Ta cứ muốn được là một phần của cộng đồng vì cảm giác an toàn. Nhưng có thật sự là an toàn, hay chỉ là lớp vỏ lừa dối, bao bọc sự “ổn định” bề ngoài?

Sẽ thế nào nếu môi trường hiện tại đang ngăn ta phát triển tốt hơn?

Sẽ ra sao nếu ta nhận thấy điều đó nhưng lại chẳng biết làm, thế nào để thay đổi vì sợ cái mới?

Tất cả, đều cần nhiều hơn một chút lòng can đảm. Dừng lại đúng lúc, và thậm chí từ bỏ tất cả, để bắt đầu lại từ số 0.

/Nở muộn/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *