Một số hình ảnh còn lại của Hoàng thành Thăng Long và Điện Kính Thiên

Một số hình ảnh còn lại của Hoàng thành Thăng Long và Điện Kính Thiên để bạn nào chưa có dịp tới thì xem nhé.

Mình vừa cho thêm vài bức Đoan Môn trên lầu nhìn ra Cột Cờ, và ảnh rộng thềm Điện Kính Thiên. Cả nhà cứ chia sẻ dùng thoải mái nhé. Ảnh chụp vài năm trước rồi, không phải mới nhất.

Nói cho đúng thì khu vực này đã tan nát từ sau khi nhà Lê-Trịnh sụp đổ các bạn ạ. Mình ấn tượng nhất là các đoạn tả cảnh lâu đài, điện các, vườn hoa, ao hồ trùng điệp trong Thượng Kinh Ký sự của Hải Thượng Lãn ông (Lê Hữu Trác). Nhưng đó là thời cụ được triệu vào Thăng Long lo việc thuốc trong Phủ Chúa năm 1782. Còn đến thời nhà thơ Nguyễn Thị Hinh viết:

Lối xưa xe ngựa hồn thu thảo

Nền cũ lâu đài bóng tịch dương

Thì thành Thăng Long đã thuộc về dĩ vãng.

Bà mất năm 1848 thì bài thơ Thăng Long thành hoài cổ phải ghi nhận cảm xúc trước đó lâu, nửa đầu TK19.

Leave a Reply

Your email address will not be published.