Lời thú tội

Một vị linh mục ở một thị trấn nhỏ được gọi đi gấp có việc khi ông đang chuẩn bị nghe xưng tội.

Không muốn bỏ mặc tòa xưng tội mà không có ai giám sát, và cũng vì không có ai khác hỗ trợ, cho nên ông ta đã phải nhờ sự giúp đỡ của một người bạn bên đường kia – một giáo sĩ, đến và giúp mình.

Vị giáo sĩ nói rằng ông ta không biết nói hay làm việc đó như nào cả.

Vị linh mục bảo rằng hãy đến nơi đó và rồi ông sẽ ở đấy một lúc để chỉ cho vị giáo sĩ kia cách làm như thế nào.

Và rồi vị giáo sĩ sang.

Vị giáo sĩ và linh mục đang ở trong tòa giải tội ngay sau đó.

Một vài phút sau, một người phụ nữ đến và nói,

-“Thưa cha, xin hãy tha thứ cho tội lỗi của con”.

Vị linh mục đáp,

-“Con đã làm gì?

Người phụ nữ nói,

-“Con đã phạm tội ngoại tình”.

Vị linh mục:

-“Bao nhiêu lần?”

Người phụ nữ:

-“Ba lần ạ”.

Vị linh mục:

-“Hãy đọc hai lần “Kính mừng Maria”, bỏ 5 đô la vào hòm công đức, rồi đi ra và đừng bao giờ phạm phải sai lầm nữa”.

Một vài phút sau một người đàn ông bước vào trong tòa giải tội.

Anh ta nói,

-“Thưa cha, xin hãy tha thứ cho tội lỗi của con”

Vị linh mục:

-“Con đã làm gì?”

Người đàn ông: 

-“Con đã phạm tội ngoại tình”

Vị linh mục:

-“Mấy lần thế con?”

Người đàn ông:

-“Ba lần ạ”

Vị linh mục:

-“Hãy đọc hai lần “Kính mừng Maria”, bỏ 5 đô la vào hòm công đức, rồi đi về và đừng bao giờ phạm phải sai lầm nữa”

Vị giáo sĩ nói với vị linh mục rằng ông ta đã hiểu công việc rồi, cho nên sau đó vị linh mục rời đi.

Một vài phút sau một người phụ nữ khác bước vào trong và nói,

-“Thưa cha, xin hãy tha thứ cho tội lỗi của con”

Vị giáo sĩ:

-“Con đã làm gì?”

Người phụ nữ:

-“Con đã phạm tội ngoại tình”

Vị giáo sĩ:

-“Mấy lần?”

Người phụ nữ:

-“Một lần ạ”

Vị giáo sĩ nói:

-“Ồ thế thì con đi làm thêm hai lần nữa đi. Tuần này đang có chương trình đặc biệt, ba lần 5 đô la nhé”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *