NHỮNG NÉT CHÍNH CỦA 13 VỊ VUA NHÀ NGUYỄN

1. Vua Gia Long (1802-1820) Đây có lẽ là vị vua gây ra nhiều tranh cãi nhất về công và tội trong số các ông vua nhà Nguyễn nói riêng và trong suốt chiều dài lịch sử dân tộc nói chung. Chúng ta cùng điểm qua vài nét chính về vị vua nổi tiếng này.…

Nguồn: Nam Quốc Sơn Hà 南國山河

[TRÚC LÂM ĐẠI SĨ XUẤT SƠN ĐỒ – KẾT TINH VĂN HÓA VÀ LỊCH SỬ] “Trúc Lâm đại sĩ xuất sơn đồ” (竹林大士出山圖) được ra đời vào khoảng cuối thế kỷ XIV đầu thế kỷ XV (theo Trần Quang Đức), là giấy quyến bao gồm họa phẩm tranh thủy mặc kết hợp nghệ thuật thư…

Vệ binh Thụy Sĩ.Vệ binh Thụy Sĩ (tiếng Ý: Guardia Svizzera) là đội binh Thụy Sĩ chịu…

Vệ binh Thụy Sĩ.Vệ binh Thụy Sĩ (tiếng Ý: Guardia Svizzera) là đội binh Thụy Sĩ chịu trách nhiệm bảo vệ Giáo hoàng và thành Vatican. Đội quân này được gọi là “Đội quân nhỏ nhất thế giới”. Đây cũng là đội quân nổi tiếng thiện chiến và lâu đời nhất thế giới.Đội quân này…