Hè này xem gì?

Dạ chính là "???????????????????????? ???????????????????????? - ????????̀ ????????̂̀????, ????????????????̉ ????????????̣̂???? ????????????̂???? (2022))" Summer Strike - Chính xác là một bộ phim nói về xu hướng đang siêu hot hiện nay...