LÀM NGƯỜI NÊN HỌC CÁCH “IM LẶNG”: IM LẶNG KHI SAI, IM LẶNG KHI ĐÚNG, IM LẶNG CHO QUA ĐI VÀ IM LẶNG ĐỂ TRƯỞNG THÀNH

LÀM NGƯỜI NÊN HỌC CÁCH “IM LẶNG”: IM LẶNG KHI SAI, IM LẶNG KHI ĐÚNG, IM LẶNG CHO QUA…

LÀM NGƯỜI NÊN HỌC CÁCH “IM LẶNG”: IM LẶNG KHI SAI, IM LẶNG KHI ĐÚNG, IM LẶNG CHO QUA ĐI VÀ IM LẶNG ĐỂ TRƯỞNG THÀNH.
Cuộc đời là của bạn, lựa chọn là của bạn, quyết định cũng là của bạn. Đến hay không, đi hay ở cũng là của bạn. Một khi đã lựa chọn, bạn phải tự hào về sự lựa chọn của mình, hà cớ gì phải ỉ ôi ,than thở về cuộc đời. Tạo nên sự thương hại từ phía mọi người dành cho bạn. Bạn là người đáng thương, là kẻ thua cuộc khi game over. Cuộc đời bây giờ sao sao cứ lừa nhau mà sống thế nhỉ. Sống chỉ một lần, tại sao không can đảm sống đúng với bản thân của mình?
___________________
#trainghiemsong

Leave a Reply

Your email address will not be published.