Là người một người còn trẻ, nếu không tranh thủ cố gắng, thế thì bạn có tuổi trẻ để làm gì?

Là người một người còn trẻ, nếu không tranh thủ cố gắng, thế thì bạn có tuổi trẻ để làm gì?

Người ta đều nói tuổi trẻ chính là vốn, tôi muốn bổ sung thêm là, chỉ khi phấn đấu, vốn liếng của bạn mới có giá trị, chỉ khi liều mạng, tuổi trẻ của bạn mới đáng để bạn tự hào.

– Mở miệng ra đã nhắc đến khó khăn, sự trưởng thành đã cách bạn quá xa rồi.

– Mới bỏ ra chút công sức đã nghĩ đến việc báo đáp, cơ hội đã cách bạn quá xa rồi.

– Vừa bắt tay vào làm đã nghĩ đến lợi ích cá nhân, trái ngọt đã cách bạn quá xa rồi.

– Mới có chút khởi sắc đã đòi hỏi điều kiện, tương lai đã cách bạn quá xa rồi.

– Vừa mới hợp tác đã nghĩ cách sao cho mình không chịu thiệt, sự nghiệp đã cách bạn quá xa rồi.

Đừng chỉ chăm chăm vào việc kiếm tiền, trước tiên hãy học sao cho mình có giá trị.

Chúc các bạn thành công.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *