Tao đang nói chuyện với mấy chị hàng xóm, mày qua đây đi, vui lắm! Tôi vẫn cứ ngồi lì trong phòng một mình, tay ôm cuốn tiểu thuyết Năm...