Hội nghị Yalta và sự phản bội Trung Quốc. (Phần 3)#Trungquoc #candai

Hội nghị Yalta và sự phản bội Trung Quốc. (Phần 3)#Trungquoc #candai

Hội nghị Yalta và sự phản bội Trung Quốc. (Phần 3)
#Trungquoc #candai
Ảnh: người dân Mãn Châu chào đón Hồng quân Liên Xô giải phóng tháng 8/1945. Có thể thấy rõ trong ảnh: đường phố Mãn Châu thời đó tràn ngập biển hiệu tiếng Nga.
Ở hai phần trước, chúng ta đã cùng tìm hiểu những vấn đề giữa Liên Xô và Trung Quốc liên quan tới Ngoại Mông, Tân Cương, bán đảo Liêu Đông và các cảng Đại Liên – Lữ Thuận. Trong phần này, chúng ta tìm hiểu vấn đề cuối cùng giữa hai nước, đó là vấn đề Mãn Châu, mà chính xác là lợi ích kinh tế ở Mãn Châu sau khi Nhật đầu hàng. Trong đó trọng tâm là tuyến đường sắt Mãn Châu- nhân tố chủ yếu gây nên sự tranh cãi giữa các quốc gia.
*Can thiệp của Nga vào Mãn Châu và tuyến… More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *